Vi samarbetar med Tinder! Mer information

Ungdomsrörelse
för samhällsförändring

Samhällsintresset bland ungdomar är rekordhögt, men trots det upplever sig många inte delaktiga i demokratin och samhället.

Vårt mål är att omvandla ungas samhällsintresse till handling för ett hållbart samhälle och en starkare demokrati.

Initiativ

01

Run for Office Academy

Run for Office Academy är ett utbildningsprogram som accelererar samhällsengagemang och ledarskap bland unga i socioekonomiskt svaga områden. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

02

Pay it Forward

Mentorskapsprogram för unga samhällsförändrare med syfte att fortsätta accelerera ungas samhällsengagemang.

03

RfO Camp

Camp för våra deltagare runt om i landet sommaren 2024.

04

Trackside Sessions

Politiska dialoger för unga av unga under Järvaveckan, Almedalsveckan och Kistaloppet.

05

Run N'Vote

Valkampanjen Run N'Vote mobiliserar Run for Office-nätverket för ökat valdeltagande i de allmänna valen.

Run For Office startades 2020 av Löparakademin och Höj Rösten. Folkbildning, självledarskap och fysisk aktivitet genomsyrar projektets olika initiativ.

Vi som arbetar i projektet:

Tamar Khatchadourian

Projektansvarig Nationellt

Ahmed Mohamed

Projektledare Stockholm
Att ta vara på ungas samhällsengagemang är en ödesfråga för att vår demokrati ska utvecklas positivt även i framtiden.
–Tamar Khatchadourian

Löparakademin

Löparakademin arbetar för jämlik folkhälsa och social inkludering. Med löpning som verktyg bedriver föreningen ungdomsverksamhet i socialt utsatta områden. Föreningen grundades 2009 i Husby och bedriver idag verksamhet i ett 20-tal områden i fem städer.

Höj Rösten

Höj Rösten vitaliserar demokratin genom att omvandla ungas samhällsengagemang till demokratiskt deltagande. Sedan 2016 driver Höj Rösten en partipolitiskt obunden utbildning för framtidens politiska ledare. Politikerskolan utsågs till Årets samhällsaktör 2019 av Veckans Affärer och Gullers Grupp.

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från Löparakademin och Höj Rösten. För närvarande består styrgruppen av Paul Alarcon, Vandad Assadi och John Laselle.

Partners

Run for Office genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet samarbetar även med coworking-företaget Helio.