Vi samarbetar med Tinder! Mer information

Ungdomsrörelse
för samhällsförändring

Samhällsintresset bland ungdomar är rekordhögt, men trots det upplever sig många inte delaktiga i demokratin och samhället.

Vårt mål är att omvandla ungas samhällsintresse till handling för ett hållbart samhälle och en starkare demokrati.

Initiativ

01

Run for Office Academy

Run for Office Academy är ett utbildningsprogram som accelererar samhällsengagemang och ledarskap bland unga i socioekonomiskt svaga områden.

02

Pay it Forward

Mentorskapsprogram för unga samhällsförändrare med syfte att fortsätta accelerera ungas samhällsengagemang.

03

Run N'Talk

Öppna inspirationsföreläsningar med kända samhällsförändrare som avslutas med gemensam träning.

04

Trackside Sessions

Politiska dialoger för unga av unga under Järvaveckan, Almedalsveckan och Kistaloppet.

05

Run N'Vote

Valkampanjen Run N'Vote mobiliserar Run for Office-nätverket för ökat valdeltagande i de allmänna valen 2022.

Run For Office startades 2020 av Löparakademin och Höj Rösten. Folkbildning, självledarskap och fysisk aktivitet genomsyrar projektets olika initiativ.

Vi som arbetar i projektet:

Tamar Khatchadourian

Projektledare

Sarah Sallami

Eventkoordinator
Att ta vara på ungas samhällsengagemang är en ödesfråga för att vår demokrati ska utvecklas positivt även i framtiden.
–Tamar Khatchadourian

Löparakademin

Löparakademin arbetar för jämlik folkhälsa och social inkludering. Med löpning som verktyg bedriver föreningen ungdomsverksamhet i socialt utsatta områden. Föreningen grundades 2009 i Husby och bedriver idag verksamhet i 20 områden i fyra städer.

Höj Rösten

Höj Rösten vitaliserar demokratin genom att omvandla ungas samhällsengagemang till demokratiskt deltagande. Sedan 2016 driver Höj Rösten en partipolitiskt obunden utbildning för framtidens politiska ledare. Politikerskolan utsågs till Årets samhällsaktör 2019 av Veckans Affärer och Gullers Grupp.

Styrgrupp

Styrgruppen består av två representanter från Löparakademin och två representanter från Höj Rösten. För närvarande består styrgruppen av Paul Alarcon, Vandad Assadi, John Laselle och Najma Mohamed.

Partners

Run for Office genomförs med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet samarbetar även med coworking-företaget Helio.